Samarbeidsavtale med G-Sport!

Postet av Oppdal IL - Håndball den 5. Nov 2018

Oppdal IL Håndball og G-Sport Oppdal (Grøseth Sport AS) har inngått samarbeidsavtale, som sikrer klubbens medlemmer følgende betingelser:
- 20% rabatt på klubbrelaterte varer: håndballer, innesko samt den nye klubbkolleksjonen fra Puma.


I tillegg får Oppdal IL Håndball 2% kickback på kjøp medlemmene har foretatt.
Medlemskort er ikke nødvendig, men gi beskjed i kassen om at du er medlem i Oppdal IL Håndball.
Informasjon hjemmearrangement

Postet av Oppdal IL - Håndball den 4. Nov 2018

FORDELING AV HALLANSVAR VED KAMPDAGER SESONG 2019/20:

NB! Det kan bli forskyvninger og flytting av kamper og tidspunkt. 
En må derfor følge med på minhåndball-appen, for å se oppdatert liste.


Dag/dato

Tid

Lag som spiller

Arrangementskomite

Ansvarlig fra styret

Lørdag 29.10.19Jenter 13Mariann
Lørdag 02.11.19

Jenter 10Arnt
Søndag 10.11.19

Jenter 12Bente
Søndag 01.12.19

Gutter 12Odd Einar
Lørdag 14.12.19

DamelagetSiv
Lørdag 18.01.20

Gutter 10 til kl 15:00
Gutter 12 fra kl 15:00
Arnt til kl 15:00
Odd Einar fra kl 15:00
Lørdag 25.01.20

DamelagetMariann
Søndag 02.02.20

Jenter 12Aina
Søndag 08.02.20

Jenter 10Arnt
Lørdag 21.03.20

Gutter 10Siv
Lørdag 28.03.20

Jenter 13Bente


NYTTIG INFO FOR ARRANGEMENTSKOMITEEN VED HJEMMEARRANGEMENT I OPPDAL IDRETTSHALL:
Gå over garderobene og se til at de ser OK ut. Heng opp garderobelapper på dørene som sier hjemme-/bortelag, gutter og jenter.

Kioskgruppa:
Det er en fra styret i Oppdal Håndball som er ansvarlig for arrangementet. Denne personen er ansvarlig for å handle inn nødvendige varer til kiosken. Personen har også kassaskrin og nøkler, vedkommende skal levere tilbake varene som er uåpnet og ta med kassabeholdningen med underskrevet kvittering til kasserer.

Kiosken rigges opp på tribunen, bruk bord som står der fra før.

Sett på kaffe (gjør dette som en av de først oppgavene, bortelag kommer gjerne minst en time før kampstart for å spise nistepakke/varme opp. De som kjører er glade om kaffen er klar!)
Sett fram varer i kiosken
Gjør klart til billettsalg (50 kr for de som er over 18 år. Spillere, trenere og oppmenn går gratis + sjåfører).
Bruk plakater for inngang og kiosk.


Sekretariat:
Det skal registreres på LIVE, arrangementsansvarlig plikter å sette seg inn i dette og hjelpe komiteen.
1 person tar resultattavle og Speaker.
1 person fører mål og utvisninger på LIVE registrering.
Evt. 1 person til speaker.

1) Det skal settes fram bord til sekretariat + benker til hvert av lagene.
2) Monter klokke / tavle + mikrofon.
3) Gjør klar Ipad med LIVE registrering, framgangsmåte står beskrevet på eget ark.
4) Speaker ønsker velkommen til Oppdal idrettshall og leser opp dagens kamper.
Presenter bortelaget med trenere først, deretter hjemmelaget med trenere og til slutt dommerne.
5) I pauser bør det leses opp hvem som er sponsorer, kiosk og salg.
6) Etter siste kamp skal registreringa på Ipad ordnes, da må en ha godkjenning fra trener til bortelag, trener hjemmelag og fra dommer.
7) Sjekk dommerhonorar og kvitter ut, se eget skjema for dette.
8) Rydd bort alt av utstyr å se til at hallen forlates slik den var da du kom.

Dette trengs av folk fra hvert lag på arrangement:
Sekretariat: 2-3 stk avhengig av hvor kjent de er med systemet.
Kiosk: 2
Musikk: 1
Pluss kakebakere slik at vi har kaker for salg gjennom dagen. Hvor mange er avhengig av hvor mange kamper det er og hvor langt arrangementet er.

ARRANGEMENTSANSVARLIG (AA) VED HJEMMEARRANGEMENT I OPPDAL IDRETTSHALL:
- Du er medlem av styret i Oppdal Håndball.
- Du gjør innkjøp til arrangementet i tråd med bestemmelser fra styret om hva som skal selges. (brus, pløse, brød, lompe, beger, servietter, (vi har kaffe i hallen og kake blir levert fra komite)
Toast kan vurderes, men vi har ikke jern enda, videre må det vurderes ut fra antall kamper.
Mengder må sees i sammenheng med antall kamper.
- Vi handler hos Rema 1000 i sesongen 2019/20.
- Du må kontakte kasserer for å få utstyr til kampdag.
- Du skal komme til idrettshallen 2 timer før kampstart, sjekk app for når kampene starter, det oppdateres jevnlig.
- Du veileder komiteen som kommer i hva som skal gjøres:
1) Plakater på dørene for hjemmegarderobe, bortegarderobe, jenter og gutter.
2) Kaffe skal kokes (lurt å sette på dette med en gang), bord til kiosk må settes klart på tribunen, sekretariat må rigges, musikk koples på, resultattavle må koples på, mikrofoner må testes, kioskvarer rigges ved utsalgsstasjon.
3) Påse at komiteen fordeler seg til de ulike stasjonene: kiosk, sekretariat (mikrofon / tavle), musikk,.
4) Alt skal ryddes vekk når kampene er ferdige. Innkjøpte varer returneres til butikk.
Det som er åpnet kan du ta med hjem/ levere ut til komite eller kaste.
5) Søppel ryddes fra tribunen og garderobene, og kastes i container ved parkering.
6) To fra komiteen teller opp penger og skriver under på oppgjøret. Eget skjema for dette. Du leverer dette til kasserer.
- Pass på at døra inn til selve hallen er lukket under arrangementet. Vi må få gjestene opp på tribunen og betale inngang! Vi ønsker ikke at det skal stå folk på baneplan. Pass på at unger ikke oppholder seg i utstyrsrommet, og ikke drar utover madrasser/kasser i gangen.
- Et tips kan være å sørge for at døra fra hovedgangen og inn til trappegangen står åpen under arrangementet. Nye gjester vet kanskje ikke hvor de skal gå og liv på tribunen trekker folk inn og opp.

Huskeliste for oppmann

Postet av Oppdal IL - Håndball den 4. Okt 2018

- Registrere navn, adresse og fødselsdato for alle spillere på laget, samt mobilnummer og e-post til foresatte (for spillere på J14 og eldre er det greit med mobil/e-post til spillerne også)

- Fylle ut aktivitetsliste på hver trening (Håndballgruppa får økonomisk støtte fra Oppdal Kommune for alle treningsaktiviteter).
Kasserer skal ha inn denne lista hvert kvartal, og sender alle lister samlet til kommunen.
Kasserer orienterer om dette.
Aktivitetslister for utfylling kan lastes ned her.

- Lage kjøreliste for kamper utenfor Oppdal.

- Oppmann må sørge for å få på plass komité fra sitt lag, når laget er tildelt ansvar for hjemme-arrangement.
Komiteen skal ta seg av kiosk, inngangsbilletter og sekretariat.
Rutiner ligger i egen perm på kjøkkenet i Idrettshallen, og den som har hallansvar (en person fra styret i Oppdal IL Håndball, som vil være tilgjengelig/tilstede hele dagen) kjenner også rutinene.

Antall personer som bør settes opp når ditt lag har ansvar for kiosk og sekretariat:
3 personer til kiosk, inngang
2 / 3 personer på sekretariat
(på dager der det er mange kamper, bør det vurderes å sette opp rulleringer)

Hallansvarlig (person fra styret) som står for innkjøp til kiosksalget.
Foresatte som er i komité skal stille med kake/boller/ kringle/ søt-mat. Mengden må stå i stil til antall kamper.
Oppmøte for komité er senest 1 time før kampstart første kamp.

- Følge opp og oppdatere hjemmesiden til laget, under handball.oppdalil.no -> Lagene.
Det er et krav at siden til hvert lag til enhver tid er oppdatert med gjeldende treningstider, samt riktig kontaktinfo til både oppmann og trenere.
Det anbefales også at kjørelister, kioskvakter, link til kampoppsett etc legges ut der, slik at så mye info som mulig er tilgjengelig for alle, både gamle og nye medlemmer.
Ta kontakt med webansvarlig dersom problemer med innlogging osv.

- Gi ut informasjon til laget som kommer gjennom året (treninger, kamper, cup osv)

- Gi ut drakter til spillerne, sørg for at du noterer spilledraktnummer og at spiller / foresatt skriver under på kontrakt i forhold til lån av spillerdrakt.

- Oppmann har ansvar for å få inn igjen draktene ved sesongslutt (gjerne på vårens cup)

- Oppmann registrerer på SportsAdmin, hvem som skal spille kamp på oppgitt kampdato.

- Sørge for at lagets bag til enhver tid inneholder isposer, tape, plaster etc. Mangler du noe her, plukker fra lager i skapet i idr.hallen. Materialforvalter sørger for et lite lager der. 

LIVE-registrering av kamper

Postet av Oppdal IL - Håndball den 4. Okt 2018

Fra sesongstart 2018/2019 innføres det digital kamprapport i regionens serietilbud.

Dette vil igjen si at det fra seriestart denne sesongen skal det føres digital kamprapport i ALLE de regionale seriespillene;

  • I aktivitetsserien for 10-åringer
  • I aktivitetsserien for 11-åringer vil det føres LIVE Enkel. Det registreres kun mål pr. lag. Brukerveiledning for LIVE Enkel finner du her.
  • Fra J/G 12 år og opp til senior skal det føres LIVE Standard. Brukerveiledning for LIVE Standard finner du her.

For at dommere skal få tilgang til digital dommerregning må alle kamper signeres og avsluttes av dommer etter kampslutt. Dette er bakgrunnen for at det er elektronisk kamprapport/LIVE i alle klasser fra 10 år og oppover.

Om det ikke er internett/4G i hallen må en klargjøre for offline føring av kampen. Signering må da gjøres i etterkant. Se da brukerveiledningen for LIVE-standard.

Informasjon om Elektronisk kamprapport og Dommerregning:  https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/system/nyheter-midt-og-nord/2018/oktober/elektronisk-kamprapport/ 

Innmelding av resultater i TA (Turneringsadministrasjon)

Alle i klubben som har tilgang til Klubbbrukerfunksjonen «Live.xxxx (Klubbens navn)» eller funksjonen Kampansvarlig har tilgang til TA (Turneringsadmin) ved å logge seg inn på minidrett.no eller ta.nif.no 

Digital dommerregning

Når en tar i bruk nye digitale verktøy, vil en alltid oppleve startvansker og støte på utfordringer som ikke alltid har latt seg fange opp før verktøyet tas i bruk.

Vi ønsker først å takke alle for tålmodigheten nå i oppstartsfasen, og for tilbakemeldinger om erfaringer og forbedringsforslag. Det jobbes med å løse de utfordringene som meldes inn og med å gjøre dette nye verktøyet enda lettere og tidsbesparende for både dommere, klubber og lag.

Det presiseres at dommerne må ha sin egen bruker i min idrett, dvs. ikke tilknyttet foresattes bruker.

Det presiseres også at dommerne MÅ være registrert på aktuell kamp før de kan signere.

Dommerne må ha lagt inn aktuelt bankkontonr. før de dømmer kamper (gjøres en gang på dommerens egen profil i TA).

I tillegg plikter dommere å oppgi personnr. til klubber, slik at aktuelle regnskapskontor får de opplysningene de trenger for å kunne utbetale dommerhonorar, diett (hvor dette er aktuelt), bom-, fly-, ferjeutgifter og kilometergodtgjørelse.

Her er noen viktige punkter som vil forenkle bruken per tid:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/digital-dommerregning/

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/digital-dommerregning/digital-dommerregning/ Info sesong 2018/19

Postet av Oppdal IL - Håndball den 7. Sep 2018

- Spillerdrakter: Grønn
- Shorts/bukse: Fortrinnsvis sort
- Overtrekksdress: Fortrinnsvis sort
Rema 1000 Håndballskole i høstferien!

Postet av Oppdal IL - Håndball den 28. Aug 2018

Oppdal IL Håndball arrangerer Rema 1000 Håndballskole i høstferien, 8.-10. oktober.
I Oppdal Idrettshall kl 9-15 alle dager.
For mere info og påmelding klikk her:
https://www.handball.no/nyheter/2018/her-kan-du-bli-med/

NB!
Kun 30 plasser, så førstemann til mølla!
Påmelding er åpnet, og frist for påmelding er 20. september.

Pris pr deltaker kr 300,-
Betales kontant ved registrering mandag morgen, eller på Vipps til nr 924 89 068 (Aina Rise).


Kurs!

Postet av Oppdal IL - Håndball den 16. Aug 2018


Kurs for Innføring Barnehåndball:
NHF Region Nord arrangerer kurs for Innføring Barnehåndball.
Kurset foregår over én kveld og består av et fire timers kurs hvor én time er teori og resterende er praksis.
Anbefales for trenere som har lag i aldersklassen 7–11 år.

Dato: Tirsdag 11. September
Tid: kl. 17.30 – 21.30
Sted: Størenhallen
Instruktør: Bjørn Almåsbakk
Påmeldingsfrist: 5. September

Kursmateriell (deles ut på kurset).

Ta kontakt med Tonje Tangvik (Tonje.Tangvik@handball.no) dersom det er noen spørsmål.
Kurset har 20 plasser, så førstemann til mølla!

Påmelding skjer via MinIdrett eller ved å gå inn på kurskatalogen.Kurs Trener 1, modul 1-6:
NHF Region Nord inviterer til kurs i Trener 1, modul 1-6.
Kurset gjennomføres ved både teori og praksis (se kursplan).
Sett av tid allerede nå og bli med på lærerik og inspirerende trenerkurs.

Oppstart: 09. November 2018
Sted: Lundahallen
Instruktør: Roar Aksdal 
Påmeldingsfrist: 15. Oktober

Kursmateriell (deles ut på kurset): 
- Trenermodul 1-6
- Kjappfot


Kurset gjennomføres på følgende måte:

Fredag, 09.11.18 kl. 17.00-21.00
- Modul 1: Treningsøkta (Teori 17.00-18.00 // Hall 18.00-21.00)
- Modul 2: Kompis med kroppen  (Teori 20.30-21.30)

Lørdag, 10.11.18 kl. 10.00-18.00
- Modul 2 (fortsettelse): Kompis med kroppen  (Hall 10.00-12.00)
- Modul 3: Kast og mottak (Teori 12.30-13.30 // Hall 13.30-15.30)
- Modul 4: Kampaktivitet – verdier (teori 16.00-19.00)

Søndag, 11.11.18 kl. 10.00-17.00
- Modul 5: Skudd (Teori 10.00-11.00 // Hall 11.00-13.00)
- Modul 6: Finte og sperre (Teori 13.30-14.30 // Hall 14.30-16.30)

Les mer om trenerutdanningen HER. Kurset har 20 plasser.
Påmelding skjer via MinIdrett eller ved å gå inn på kurskatalogen.

Innlevering av drakter!

Postet av Oppdal IL - Håndball den 19. Apr 2018

Det er viktig at alle drakter innleveres når sesongen er ferdig.
Leveres fortrinnsvis til lagets oppmann, som sender videre til Materialforvalter Arnt Hove.
Frist 1. mai.